ΟΦΕΛΗ

ofeli

Η τηλεγραμματεία ELIA MCS ως υπηρεσία προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον ιατρό:

  • Ολοήμερη γραμματειακή υποστήριξη ώστε ο ασθενής να έχει πρόσβαση στο ιατρείο και εκτός ωραρίου λειτουργίας του.
  • Η τηλεγραμματεία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ιατρική από τηλεφώνου.
  • Καμία αναπάντητη κλήση
  • Δυνατότητα συμμόρφωσης άμεσα στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος του ιατρού
  • Μεγιστοποίηση των ιδιωτικών ραντεβού στο ιατρείο λόγω της εξειδίκευσης που διαθέτουμε στην ιατρική επίσκεψη.
  • Ο χρόνος του ιατρού στο χώρο του γίνεται απόλυτα παραγωγικός και ο ιατρός αφοσιώνεται στο έργο του λόγω της έλλειψης του τηλεφωνικού χρόνου που δαπανούσε.
  • Το κόστος σε σχέση με την ύπαρξη γραμματέως είναι μικρότερο και χωρίς εργοδοτικές υποχρεώσεις.
  • Ο ασθενής προσέρχεται ενημερωμένος για το κόστος της επίσκεψης, ούτως ώστε ο ιατρός να απαλλάσεται από αυτή τη διαδικασία.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να μάθετε για τις υπηρεσίες μας!