ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Σε όλους τους ιατρούς που επιθυμούν γραμματειακή υποστήριξη και δεν διαθέτουν γραμματέα ( έτσι σας παρέχουμε γραμματειακή υποστήριξη με πολύ χαμηλότερο κόστος!)

Στην περίπτωση που ο ιατρός θέλει να καλύψει τις ώρες εκτός ωραρίου της γραμματέας του, δρώντας συμπληρωματικά με αυτή..

Σε ιατρούς που επιθυμούν την περιστασιακή κάλυψη γραμματειακής υποστήριξης σε ημέρες και ώρες που είναι κλειστό το ιατρείο.

Σε όλους τους ιατρούς που χρειάζονται τηλεγραμματεία ιατρείου με οφέλη!

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας!